MIT Museu Internacional del Titella a Catalunya

Valuosa i perdurable

La nostra missió

Un espai per crear sinergies socials, educatives, artístiques i patrimonials

El moviment titellaire genera una riquesa que requereix ser custodiada, catalogada, interpretada i exhibida per il·lustrar-nos sobre com la imaginació popular i erudita enfoca la realitat als escenaris des del punt de vista plàstic. A Catalunya no existia aquesta possibilitat i gràcies a Teia Moner i al seu equip, ara es disposa d'un espai adequat també per crear sinergies socials, educatives, artístiques i patrimonials.

El museu té una missió valuosa

Gestionar el patrimoni cultural

dels titelles en tots els aspectes: patrimonial, artístic, educatiu i terapèutic, mitjançant la investigació, conservació, ensenyament, divulgació i exhibició de la seva col·lecció.

Cobrir la necessitat de crear un espai

al qual les companyies del nostre país puguin cedir o donar les peces més rellevants de la seva trajectòria per preservar-les.

Advocar per potenciar i donar visibilitat a la tècnica del titella català

una tècnica única al món que pateix un progressiu abandonament per part de les companyies.

Promoure el valor del titella com a eina educativa i terapèutica

El titella obre un gran ventall de possibilitats per a l’educació, per gestionar les emocions i per tenir cura de la salut mental. La seva utilització pot ser transformadora per als professionals, de l’educació i la salut, en la seva praxi diària, millorant els aprenentatges dels estudiants i enriquint la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional.

Constituir-se en un espai descentralitzat

per a la recerca en l’àmbit de les arts escèniques i el teatre de titelles, visual i d’objectes (TTVO), on les companyies professionals puguin dur a terme residències de creació.

Contribuir, mitjançant l'art, a l'enfortiment dels valors humans

com la pau i la comprensió mútua entre els pobles, de conformitat amb el respecte als drets fonamentals de l’ésser humà.

Ser un espai obert, disponible per a tothom

que comparteixi els objectius de desenvolupament, promoció i perfeccionament de l’art del titella, a totes les seves concepcions, des de la tradició a l’avantguarda, i sempre obert a la seva interrelació amb altres arts escèniques.

Convertir-se en un equipament de referència

amb una important incidència a nivell local, però també amb una potent projecció nacional i internacional.

ca
Saltar al contingut