MIT Museu Internacional del Titella a Catalunya

Un espai en un entorn NATURAL únic

Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

El museu, dirigit per la creadora Teia Moner, s’ubica a la Masia de Can Falguera a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental). És un edifici històric amb elements medievals, gòtics, modernistes i noucentistes. Està inclòs en el catàleg de bens a protegir del patrimoni cultural català. És BIL (Bé d’Interés Local). També a la Sala Noble hi ha l’escut del llinatge Falguera que és BIN (Bé d’Interés Nacional): ESCUT. A les sales d’exposició trobem una col·lecció incomparable de titelles del món que inclou peces dels segles XIX al XXI. Històries del patrimoni mundial d’un temps passat i present.

El llinatge dels Falguera
“Falguera” o “Folguera” consta en els cens realitzats per maridatge a la parròquia de Sant Genís de Plegamans del segle XIV. Un dels Falguera o Folguera figura en un dels nomenaments del batlle del dia 27 de febrer de l’any 1440: Bernat Falguera.
Masia Can Falguera. Museu de Titelles de Catalunya

La masia Can Falguera

Es tracta d’una masia de tipologia primigènia catalana, amb edificis annexos de diferents èpoques. Aquesta construcció ha sofert moltes modificacions del seu aspecte original, al llarg de la seva història. Originàriament la construcció es podria situar en època baix medieval (s. XIV-XV), malgrat que l’estructura actual deuria ser bastida a principis d’època moderna (s. XVI). Durant els segles següents es van fer diverses ampliacions. A finals del segle XIX, Can Falguera fou donada a mans de masovers i deixà de tenir un ús productiu per convertir-se en casa d’estiueig. La façana es modificà l’any 1920 per Josep Maria Falguera degut a que contreia matrimoni.
Durant la segona meitat del segle XX es va produir el gran declivi de Can Falguera, quan els terrenys de la masia començaren a ser venuts per construir cases, naixent la urbanització de Can Falguera. Això va provocar que la masia s’abandonés i que arribés a un estat de conservació gairebé ruïnós. A finals de la dècada de 2000, l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans va promoure el projecte de rehabilitació i de reforma de Can Falguera atès el dolent estat de conservació que presentava.
La masia i el seu entorn
ca
Saltar al contingut